Vážení klienti,
letošní lovecká sezona bude ve své nabídce odlišná. Kromě standardních lovů, které i nadále osobně zabezpečuji a absolvuji s každým klientem, jsem se rozhodl nabídnout i další aktivity, bez kterých dle mého nebude během pár let možné lovit. A tím nemyslím stále větší a větší legislativní omezování.

 Ve spolupráci s africkými partnery, profesionálními lovci i organizacemi na ochranu zvěře, především v provincii Limpopo,ale i jinde v JAR, včetně Tanzanie, jsem již roky osobně zapojen do proti pytláckých aktivit. Problém pytláctví v Africe dosahuje obřích rozměrů. A to jak množstvím upytlačené zvěře, tak především dopadem tohoto jednání na konkrétní druhy zvěře. Zatím je však vše nedostatečné, především co se lidí i peněz na podporu těchto aktivit týká. Intenzita a brutalita pytláků je i nadále obrovská, za což mluví čísla, vypovídající o množství např. nosorožců a slonů denně zabitých. Nejedná se však pouze o tato zvířata. Seznam systematicky zabíjených zvířat je již bohužel mnohem delší. A to se omezuji jen na africký kontinent.  Po dohodě s místními kolegy, jsem se rozhodl, že nabídneme možnost klientům, osobně se účastnit preventivního „boje“ proti pytlákům. Není to pro každého a ne každý je schopen a ochoten absolvovat podobné „mise“. Možnosti a podmínky, za jakých je možné v případě zájmu, se těchto aktivit účastnit, na dotaz.

Na setkání během lovů i „jinak“ se i letos těší
Richard Marks

Destinace kde lovíme

Jihoafrická republika

začala být na konci devadesátých let vyhledávanou destinací. Lovy, lovecká safari i foto safari v této zemi jsou vyhledávané především s ohledem na přijatelné ceny a dokonalé zázemí klientů. Tím předstihla svého tehdejšího konkurenta Namibii. Naše lovecké zázemí je v provincii Limpopo, která je historicky známa kvalitou trofejí, především Kudu velkého, ve srovnání s jižní formou Cape Kudu v Eastern Cape. Výrazně se od sebe liší jak velikostně tak i cenově. Často tedy dochází k nedorozumění.

Farma leží  pouhé 3 hodiny jízdy autem od letiště Johannesburg. Bez další finanční i časové náročnosti na pokračující vnitrostátní přelety. Rozloha lovecké oblasti je cca 50 000 ha. Samotná základna má rozlohu 9 000 ha se zděnými typicky africkými chatami, kompletně zařízenými a vybavenými.

Tanzanie

Do konce devadesátých let mezi lovci platilo konstatování, kdo nelovil v Tanzanii, nelovil v opravdové Africe, i kdyby lovil na celém zbytku tohoto kontinentu. Lovy, lovecké výpravy, lovecká safari i foto safari v této zemi jsou pro klienty, kteří  vědí, co chtějí. Názory na vysoké ceny lovu jsou zavádějící, doporučuji v této zemi „balíčky“.
Sezona začíná  1. června a končí ve většině oblastí 31. prosince, v některých oblastech je sezona prodloužena až do 31.března, dovolí-li to počasí. Nejpříjemnější termín lovu je začátek sezony až do konce října. Běžně lovíme do konce sezony, počítejte však s vysokými teplotami.
Kempy/základny  jsou až na výjimky stanové kempy s kompletním zázemím, často na březích řek, s nezapomenutelnou atmosférou ve chvílích klidu. Jsou vybaveny společenskou místností, která slouží zároveň i jako jídelna. Klienti mají každý svůj stan se sociálním zařízením včetně sprchy a splachovací toalety. Denní úklid stanu a praní prádla je samozřejmostí.
V Tanzanii lovíme v následujících oblastech: M-Masailand, W-western Tanzania, S-Selous,K-Kilombero.

Zimbabwe

kdysi bývala obilnicí Afriky oplývající opravdovým bohatstvím. Po politických událostech před několika lety upadla do naprosté hospodářské i politické „temnoty“. V posledních  letech se snaží i v oblasti turistiky a komerčních lovů procitnout. Tak se lovci mohou opět těšit na zdejší lovy, lovecká safari, lovecké výpravy i foto safari.
V Zimbabwe máme dva stálé partnery s rozdílnými cenami i zázemím sousedící s národními parky. To skýtá velké šance na úspěšný lov ve volné přírodě. Lov  probíhá podobně jako jinde a to formou 1 klient x 1 profi lovec nebo 2 klienti x 1 profi lovec. Lov za povinné přítomnosti státního dozoru je náročná šoulaná nebo čekaná podle druhu lovené zvěře s pohybem ve 4x4 terénním voze po honitbě. Země je stále ještě poměrně bohatá na kvalitní buvoly a množství slonů, levhartů a dle lokality i kvalitních lvů, další trofeje jako hroch, krokodýl, voduška, kudu, antilopa vraná (Sable), impala, prase bradavičnaté, hyena skvrnitá atd. jsou také celkem hojné a ve velmi dobrých kvalitách.
Nejlepší období lovu, podobně jako v Tanzanii, je červen – konec října, ale i zde lovíme běžně od března až do konce listopadu. Je  opět nutné počítat s vyššími teplotami. Zdravotní prevenci je nutné konzultovat s lékařem: cholera, hepatitida typu A, malárie, žlutá zimnice.

Namibie

je v České republice považována za nejatraktivnější zemi. Lovy, lovecké výpravy, lovecká  safari i foto safari v této destinaci se nabízejí především kvůli své finanční dostupnosti.  V případě velmi levných lovů doporučuji být opatrný, každé levně zboží má „opodstatnění“. To nemusí tušit někdo, kdo letí do Afriky poprvé. Lovy v této zemi probíhají formou 1x1 nebo 2x1 (myšleno počet klientů na jednoho profesionálního lovce). Loví se klasicky šoulanou nebo na čekané. S ohledem na velikosti farem je nutné počítat i s přesuny autem do míst, kde se vyskytují požadované druhy. V Namibii lovíme převážně se stálými partnery s ohledem na jistotu kvality lovu i trofejí a pozdější eliminaci problémů s transportem trofejí. Lovecká sezona je v podstatě po celý rok, nejlepším obdobím je červen – říjen. Běžně však lovíme od února. Je nutné počítat se střelbou na větší vzdálenosti s ohledem na charakter krajiny.

Austrálie

Lovy, lovecké výpravy, lovecká safari i foto safari v této zemi organizuji roku 2007. Lovecký kemp je situován přímo v zemi legendárního „Krokodýla Dundee“, místem přistání je město Darwin. Odtud pokračujeme autem. Buš je zde skutečně taková jakou pravděpodobně každý z nás viděl v televizi.
S ohledem na vzdálenost a velmi omezenou nabídku odstřelové zvěře zde lovíme především vodní buvoly. Dále divoká prasata a jeleny sambary.

Napište nám

TOP